../Roseicollis.html Fischeri Taranta

Kweek

De kweek van agaporniden is over het algemeen genomen niet moeilijk doch speelt de huisvesting, voeding en voorbereiding van onze vogeltjes wel een grote rol. Ook het type van vogel dat we kweken heeft een invloed op de kweekresutaten. Zo zal iedereen al wel ondervonden hebben dat men met de kleine roseicollis van een  10-tal jaren geleden betere kweekresultaten bekomt dan met de huidige standaard roseicollis. Dit heeft echter meerdere redenen.

Eerst en vooral wil iedereen maar grotere en grotere vogels kweken waaraan op een gegeven ogenblik een einde  moet komen. Dit streven naar de grootste vogels is volgens mij een fout die vele liefhebbers maken. Wanneer men altijd maar de extreme vogels gaat doorhouden moet er op een gegeven ogenblik een einde komen aan de vruchtbaarheid en algemene gezondheid van de vogels.Wanneer ik vogels selecteer zal ik eerst en vooral blijven kijken of de ouders nog vruchtbaar blijven. Ook op de beverdering van onze vogels gaan we moeten selecteren. Zo zullen vogels met een langere beverdering slechter bevruchten dan vogels met een kortere bevedering.  Ik tracht altijd te streven naar een een bepaald type van vogel dat ik voor ogen heb. Voor mij is hierbij de kleur van de vogel  belangrijker dan de grote.

Ook de huisvesting van onze agaporniden is zeer belangrijk. De laatste jaren hoor je meer en meer liefhebbers die problemen hebben met het kippen van de eieren. Mijn mening hierover is dat de vochtigheid in de meeste broedhokken veel te hoog is waardoor de jongen als het ware verzuipen in hun eieren. Als ik hoor dat er liefhebbers zijn die een vochtgehalte van 70-80 % hanteren kan dit volgens mij niet gezond zijn.  Te veel vocht brengt immers allerlei schimmels en bacterien mee waardoor de meeste jongen  al zullen afsterven nog voor ze moeten kippen. Als dan ook de eischaal nog eens te vochtig is zal het verzwakte jong helemaal niet meer uit het ei kunnen komen. Daarom is het volgens mij zeer belangrijk om een goede ventilatie  in het kweekhok te hebben waardoor al veel problemen opgelost geraken.

De voorbereiding op onze kweek is naar mijn mening ook een punt waar weinig liefhebbers rekening mee houden.  Eerst en vooral moet een vogel oud genoeg zijn om te kweken. Wanneer men te jonge popjes gaat inzetten voor de kweek ga je zelf om problemen vragen en kan dit wel eens gevolgen hebben op het verdere verloop met deze kweekvogel. Het is voornaam dat vogels voldoende rust hebben na elk kweekseizoen. Zo kweek ik met elk koppeltje maximum 2 rondes per/jaar . Na de kweek gaan dan zowel de oudere als de jonge vogels in de buitenvoliére waar ze kunnen uitruien en kunnen bekomen van het kweekseizoen. Hierbij zet ik ook altijd mijn mannen en poppen gescheiden van elkaar. Elk jaar worden de koppels uit elkaar getrokken waarna in het kweekseizoen nieuwe koppels worden samengesteld. Wanneer men jaar na jaar met dezelfde koppels gaat kweken kan men ook geen voorruitgang boeken en gaat men altijd dezelfde vogels kweken.  Hierbij komt dan ook nog een heel belangrijk punt. Namelijk  de  voeding van onze vogels  en hoe we die gaan gebruiken op de voorbereiding van onze kweek.  Dit punt heb ik beschreven in de rubriek voeding.